Điều khoản sử dụng

Khi bạn dùng những thông tin dịch vụ và sản phẩm trên trang web Hoanghaigroup.com, điều này đồng nghĩa rằng bạn đã hoàn toàn chấp nhận các quy định sử dụng website dưới đây. Vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng trang web này trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản

Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên Hoàng Hải Group, bạn cần cung cấp cho trang web thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất. Khi chọn mật khẩu để truy cập vào tài khoản, hãy chọn mật khẩu mà không ai có thể đoán được dễ dàng. Sau khi đăng ký, bạn phải chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không được tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai hoặc cho phép bất kỳ người nào sử dụng tài khoản của mình cho bất kỳ mục đích nào.

Hoàng Hải Group sẽ coi việc truy cập và sử dụng dịch vụ trên trang web bằng tên đăng nhập và mật khẩu của một người nào đó như việc truy cập và sử dụng dịch vụ bởi chính người dùng đó, bất kể tên đăng nhập và mật khẩu có được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép. Nếu bạn phát hiện ai đó biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của bạn để truy cập và sử dụng dịch vụ trên trang web, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi, thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu trang web hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, Hoàng Hải Group có thể thu thập và lưu trữ thông tin như dữ liệu thống kê về quá trình truy cập và thông tin cá nhân bạn cung cấp cho Hoàng Hải Group khi đăng ký. Thông tin cá nhân khách hàng cung cấp có thể bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà…

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tiếp thị cácKhi sử dụng thông tin, dịch vụ và sản phẩm trên trang web Hoàng Hải Group.vn, đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng website dưới đây. Hãy  đọc kỹ các quy định sử dụng website này trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi.

Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản

 Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên Hoàng Hải Group, bạn cần cung cấp cho trang web các thông tin cá nhân chính xác, đầy đủ và mới nhất. Khi chọn mật khẩu để truy cập vào tài khoản, hãy chọn mật khẩu sao cho không ai có thể dễ dàng đoán được. Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu và không nên tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ ai hoặc ủy quyền, cho phép bất kỳ người nào sử dụng mục đích nào đó.

Hoàng Hải Group sẽ luôn coi việc truy cập và sử dụng dịch vụ trên trang web bằng tên đăng nhập và mật khẩu của một người nào đó như việc truy cập và sử dụng dịch vụ bởi chính người đó, bất kể tên đăng nhập và mật khẩu có thể được sử dụng bởi người khác mà chủ sở hữu không biết hoặc không cho phép. Nếu phát hiện bất kỳ ai biết mật khẩu hoặc sử dụng mật khẩu của mình để truy cập và sử dụng dịch vụ trên trang web, bạn cần thông báo ngay lập tức cho chúng tôi và thay đổi mật khẩu hoặc yêu cầu trang web hỗ trợ cài đặt mật khẩu mới.

Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Khi bạn truy cập và sử dụng trang web, Hoàng Hải Group có thể thu thập và lưu trữ các thông tin như dữ liệu thống kê về quá trình truy cập và thông tin cá nhân mà bạn cung cấp khi đăng ký. Các thông tin cá nhân khách hàng cung cấp bao gồm họ tên, số điện thoại, địa chỉ email, địa chỉ nhà… Chúng tôi có thể sử dụng thông tin này để lập kế hoạch, nghiên cứu, thiết kế và tiếp thị các dịch vụ hoặc cungcấp thông tin cho các cơ quan pháp luật theo yêu cầu của pháp luật hoặc tòa án.

Quy định về nội dung thông tin trên trang web

Người sử dụng chịu trách nhiệm về nội dung thông tin gửi lên hoặc truyền đi qua trang web của Hoàng Hải Group và không được phép tạo ra bất kỳ sự khó chịu, phiền toái, quấy rầy nào đối với Hoàng Hải Group cũng như đối với bất kỳ khách hàng hoặc người dùng khác.

Bạn cam kết sử dụng trang web trong một phạm vi phù hợp với tất cả các luật và quy định hiện hành và đồng ý không sử dụng trang web để gửi lên, truyền đi, phân tán hoặc liên kết các nội dung có chứa thông tin quảng cáo, vi phạm các luật và quy định của Chính phủ Việt Nam, vi phạm các quy định về bản quyền, nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ và quyền sở hữu cá nhân, chứa các thông tin có tính khiêu dâm, kích động, phỉ báng hoặc phá hoại tính an toàn, tính đồng nhất và giao diện của trang web.

Hoàng Hải Group sẽ huỷ bỏ quyền sử dụng trang web của người vi phạm và người sử dụng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật tuỳ theo mức độ vi phạm.

Tuyên bố từ chối

Hoàng Hải Group áp dụng các biện pháp bảo mật cho trang web và các dịch vụ cung cấp. Tuy nhiên, Hoàng Hải Group không thể đảm bảo trang web hoàn toàn không bị các hành động phá hoại hoặc các loại virus từ Internet.

Hoàng Hải Group không có bất kỳ bảo đảm hay tuyên bố nào về tính chính xác hoặc hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên trang web này. Định kỳ, Hoàng Hải Group có thể bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên trang web này mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Hoàng Hải Group sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm nào phát sinh từ việcsử dụng thông tin từ trang web này, cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ trong thông tin.

Các liên kết và trang web bên thứ ba

 Trang web của Hoàng Hải Group có thể chứa các liên kết đến trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của Hoàng Hải Group, cũng như chứa thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Do đó, Hoàng Hải Group không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các trang web liên kết, cũng như không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra khi bạn truy cập và sử dụng các trang web đó.

Thay đổi quy định

Chúng tôi có quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Bằng việc tiếp tục sử dụng trang web Hoàng Hải Group sau các sửa đổi đó, bạn đồng ý chấp nhận và tuân thủ các quy định mới.

Lưu ý: Đây chỉ là phiên bản tóm tắt của các quy định sử dụng website Hoàng Hải Group. Để biết thêm chi tiết và thông tin đầy đủ, vui lòng xem các quy định chi tiết trên trang web của Hoàng Hải Group.

Quy định về các hành động không được phép

 • Bạn không được phép xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi hoặc khu vực dữ liệu nào mà không có sự cho phép từ chúng tôi.
 • Bạn không được phép hạn chế hoặc cấm đoán người dùng khác sử dụng các tiện ích trên trang web Hoàng Hải Group.
 • Bạn không được phép gửi hoặc truyền thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, bao gồm việc truyền bá hoặc khuyến khích hành vi có thể vi phạm luật pháp.
 • Bạn không được gửi hoặc truyền các thông điệp quảng cáo, mời gọi thương mại, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hoặc bất kỳ hình thức liên lạc thương mại nào không được người dùng mong muốn, gửi thư rác hoặc tin nhắn rác.
 • Bạn không được gửi hoặc truyền thông tin không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào chứa virus, Trojan, malware hoặc các thành phần nguy hại khác.
 • Bạn không được sử dụng thông tin từ trang web này cho bất kỳ mục đích nào ngoài những điều khoản được quy định trong Quy định sử dụng này.

Cấm truy cập

Chúng tôi có quyền cấm hoặc từ chối truy cập của bạn vào Hoàng Hải Group hoặc bất kỳ phần nào của trang web mà không cần báo trước nếu chúng tôi cho rằng bạn đã vi phạm các điều khoản trong Quy định sử dụng này hoặc nếu chúng tôi xác định rằng việc từ chối đó là phù hợp và cần thiết theo quyền hạn của chúng tôi.

Thông tin của bên thứ ba: Thông tin được cung cấp trên Hoàng Hải Group có thể bao gồm thông tin từ bên thứ ba hoặc được lựa chọn từ các nguồn khQuy định về các hành động không được phép:

 • Bạn không được phép xâm phạm, xâm nhập, tiếp cận hoặc sử dụng bất kỳ phần nào trong máy chủ của chúng tôi hoặc khu vực dữ liệu nào mà không có sự cho phép từ chúng tôi.
 • Bạn không được phép hạn chế hoặc cấm đoán người dùng khác sử dụng các tiện ích trên trang web Hoàng Hải Group.
 • Bạn không được phép gửi hoặc truyền thông tin bất hợp pháp, lừa gạt, bôi nhọ, sỉ nhục, tục tĩu, khiêu dâm, xúc phạm, đe dọa, lăng mạ, thù hận, kích động hoặc trái với chuẩn mực đạo đức chung của xã hội, bao gồm việc truyền bá hoặc khuyến khích hành vi có thể vi phạm luật pháp.
 • Bạn không được gửi hoặc truyền các thông điệp quảng cáo, mời gọi thương mại, thư dây chuyền, cơ hội đầu tư hoặc bất kỳ hình thức liên lạc thương mại nào không được người dùng mong muốn, gửi thư rác hoặc tin nhắn rác.
 • Bạn không được gửi hoặc truyền thông tin không thuộc quyền sở hữu của bạn trừ khi được cung cấp miễn phí, không gửi bất kỳ thông tin nào chứa virus, Trojan, malware hoặc các thành phần nguy hại khác.
 • Bạn không được sử dụng thông tin từ trang web này cho bất kỳ mục đích nào ngoài những điều khoản được quy định trong Quy định sử dụng này.

Thông tin của bên thứ ba

Thông tin được cung cấp trên Hoàng Hải Group có thể bao gồm thông tin từ bên thứ ba hoặc được lựa chọn từ các nguồn khác. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thông tin nào mà chúng tôi đăng tải và bạn phải sử dụng hoặc tin tưởng vào thông tin đó với hiểu biết, trách nhiệm và rủi ro của riêng bạn.

Bồi thường

 Bạn đồng ý bồi thường các nghĩa vụ pháp lý, yêu cầu, tổn thất, chi phí (bao gồm cả phí luật sư không giới hạn) liên quan đến hoặc phát sinh từ việc vi phạm của bạn đối với bất kỳ điều khoản nào trong Quy định sử dụng của Hoàng Hải Group. Chúng tôi có thể, khi thấy cần thiết hoặc theo quy định của pháp luật, tham gia vào các khiếu kiện hoặc đàm phán để giải quyết tranh chấp.

Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Tất cả nội dung thuộc quyền sở hữu của Hoàng Hải Group. Do đó, tất cả các quyền hợp pháp được bảo đảm. Trừ khi có sự đồng ý từ Hoàng Hải Group, bạn không được phép tải lên, gửi, xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phối bất kỳ phần nào của trang web Hoàng Hải Group hoặc tạo ra các phiên bản sửa đổi của nội dung được cung cấp trên trang web Hoàng Hải Group.

Trong các khu vực cho phép đăng bài, bạn có thể chia sẻ thông tin được phép theo định dạng mà chúng tôi xác định, và bạn phải chịu trách nhiệm về nội dung, thông tin, hình ảnh và bất kỳ chia sẻ nào khác của bạn với người dùng cá nhân hoặc nhóm người dùng. Tuy nhiên, trong mọi trường hợp, chúng tôi giữ quyền xử lý thông tin đăng bài để đảm bảo tuân thủ thuần phong mỹ tục, quy tắc đạo đức và đảm bảo an ninh…